Melanin skyddar huden


Written on 13/01/2014 – 00:34 | by

Melanin är det ämne som ger oss den fina solbrännan. Melanin absorberar ljusenergi och skyddar därigenom huden från de skadliga UV-strålarna som kommer genom atmosfären och inte hindras på annat sätt. Det finns två huvudtyper av Melanin – svart och rött protein. Det tillverkas i olika körtlar i huden och kan med åren tränas att producera skydd snabbare än när personer är yngre. Enkla organismer som alger och bakterier har ingen melanin produktion i sina organeller. Detta är också skälet till varför en del personer är rödhåriga för att sedan över livslängden byta färg till svart hårighet. Färgen på håret styrs av koncentrationen av det ena pigmentet i förhållande till det andra. Detta gör att mycket små barn ofta kan byta hårfärg totalt under de två första levnadsåren då produktionen av e olika melanin formerna kan växla. Även ögonens regnbågshinna, iris, får sin färg från melanin blandningar.  1. No Responses to “Melanin skyddar huden”